Głównej zawartości

Czynna od 4 stycznia 2022 r. w godz. 08:00-16:00 (z wyłączeniem 7 stycznia 2022 r.) skierowana do Jednostek Samorządu Terytorialnego.

tel. (+48) 22-369-1444

W zakresie spraw związanych z obsługą wniosków prosimy o kontakt z gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.