Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie  informuje, że od  stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie - dodatek energetyczny

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:
1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł/miesiąc.

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie  w Dziale Dodatków Mieszkaniowych w pokoju nr 50 - wejście D. Druki wniosku są dostępne w Dziale Dodatków Mieszkaniowych (pok.50) - wejście D.
Przyjmowanie wniosków odbywa się od pierwszego dnia roboczego miesiąca do ostatniego dnia roboczego miesiąca wyłącznie w godzinach od 8:00-15:00 (przerwa od 11:30- 12:00).