Głównej zawartości


Wypłata dodatku osłonowego na wnioski złożone w styczniu 2022 dla osób, które nie wskazały we wniosku o dodatek osłonowy numeru konta  nastąpi w kasie MOPS ul. Warszawska 9A wejście B (w godzinach od  10.30 do 12.00 i od 12.30 do 14.30) według następującego harmonogramu:

28 marca 2022 r. lista nazwisk osób : od A do G

29 marca 2022 r. lista nazwisk osób: od H do K oraz od Ś do Wi

30 marca 2022 r. lista nazwisk  osób: od L do Pę oraz od Wo do Ź

31 marca 2022 r. lista nazwisk osób: od Pi do S