Głównej zawartości


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie od lutego 2022 r. rozpoczął realizację Programów „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
Są to resortowe programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowane ze środków
Funduszu Solidarnościowego.
Jeśli jesteś opiekunem osoby dorosłej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujesz i prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe z tą osobą, potrzebujesz wytchnienia zgłoś się do nas.
Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w programie.