Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński, tel. 91 578-45-83, fax. 91 577-00-01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych zgodnie ze specyfikacją z załącznika.

W ZWIĄZKU Z BŁĘDAMI W  KOLUMNIE "Razem" W PLIKU "formularz_ofertowy_matbiur13.doc" W ZAŁĄCZNIKACH UDOSTĘPNIAMY POPRAWIONY PLIK!!. W PLIKU "formularz_mat.biurowe.xls" ORAZ "podzial_na_dzialy.pdf" ŁĄCZNE ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI SĄ PRAWIDŁOWE.

JEDNOCZEŚNIE W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2013R. CELEM UMOŻLIWIENIA DOKONANIA STOSOWNYCH POPRAWEK W FORMULARZACH OFERTOWYCH.

INFORMUJEMY, ŻE ZAMAWIAJĄCY W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY NA STARYM (BŁĘDNYM) FORMULARZU OFERTOWYM - PRZELICZY WARTOŚĆ OFERTY ZGODNIE Z PRAWIDŁOWYMI ILOŚCIAMI STOSUJĄC PRZEDŁOŻONE PRZEZ WYKONAWCĘ CENY JEDNOSTKOWE ORAZ NIEZWŁOCZNIE POINFORMUJE O TYM FAKCIE OFERENTA.

1. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 15 listopad 2013.

2. Miejsce i termin złożenia oferty: 18 październik 2013. godz. 10.00    22 październik 2013. godz. 10.00

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński

–za pośrednictwem faksu 91 577 00 01 lub

–za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ofertę prosimy złożyć na załączonym druku.

3. Termin otwarcia/rozpatrzenia ofert: 18 październik 2013r. . 22 październik 2013r.

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Ciarkowska , tel.  91 578-45-83 wew. 123.,

5. Uwagi odnośnie realizacji zamówienia: 

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa. Nieprzekraczalnym terminem zakończenia wszelkich dostaw jest dzień 15 listopad 2013r. Dostawa/y materiałów biurowych muszą odbyć się z podziałem na działy zgodnie  z załącznikiem nr 1. Faktury winny być również wystawione z podziałem na poszczególne działy.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

UWAGA!! Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia, zmniejszenia lub rezygnacji z zamówienia w zależności od otrzymanych wycen i możliwości budżetowych Ośrodka