Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim informuję, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w formie zapytania cenowego na skład, wydruk i dostawę druków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wybrano ofertę Wykonawcy:
The ChallenegeGroup A.J. Molscy Sp.j. ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, oferującego wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę 3047,20 zł brutto.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński, tel. 91 578-45-83, fax. 91 577-00-01, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do złożenia oferty cenowej na skład i wydruk :

L.p.

Nazwa

Sztuk

Format

1

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 

2000

A3 1/1 plus A4 1/1

2

oświadczenie składane w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych

500

A4 1/1

3

oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

1000

Po 2 szt na   A4 1/0

4

oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

2000

A4 1/1

5

wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

500

A4 1/1

6

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

500

A4 1/1

7

wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego

1000

A3 1/1

8

Oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

1000

Po 2 szt na   A4 1/0

9

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

3000

A4 1/0

10

Deklaracja o dochodach

4000

A4 1/1

11

Załącznik o przyznanie dodatku mieszkaniowego

3000

A4 1/1

12

Oświadczenie KK art. 233 , KPA art. 10 i art. 72

2500

A4 1/1

13

Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego Część I od stron y 1 do 16

5000

4 x A3 1/1

14

Wywiad środowiskowy część IV

4000

A3 1/1

15

Adnotacje dotyczące wywiadu

4000

A4 1/0

16

Wniosek o stypendium szkolne

1200

A3 1/1 plus A4 1/1

 

 

UWAGA: 

przed ostatecznym wydrukiem wybrany oferent zobowiązany jest do przedłożenia po składzie po 1 szt. każdego z ww. druków celem zatwierdzenia.

1.              Termin realizacji zamówienia: do 16 sierpnia  2013.

2.              Miejsce i termin złożenia oferty: 5 sierpnia 2013r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński

                                                    (adres zamawiającego)

–za pośrednictwem faksu 91 577 00 01 lub

                                                               (nr faksu)

–za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                       (adres e-mail)

3.              Termin otwarcia/rozpatrzenia ofert: 5 sierpnia 2013r. .

4.              Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Ościak, tel.  692 879 824

SKANY DRUKÓW DO POBRANIA PONIŻEJ

PROSIMY O ZŁOŻENIE OFERTY NA ZAŁĄCZONYM PONIŻEJ FORMULARZU OFERTOWYM

 W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.