Głównej zawartości

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE

zatrudni PSYCHOLOGA na stanowisko TERAPUETY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie realizuje od marca do grudnia 2019 roku Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019.

Program ma na celu rozwój i zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych spełniających kryteria wskazane w Programie. Adresowany jest do osób:

• w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

• u których dochód nie przekracza 350 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Program nie dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Program wspófinansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  w wysokości 96.918,00 zł.

W dniu 13.12.2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie dzieci bawiły się wspólnie  z pracownikami socjalnymi  na balu karnawałowym „Bajkowy bal”. Podczas zabawy dzieci miały możliwość brania udziału w konkursach. Odwiedził je oczywiście Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku i smacznej pizzy.
Ale przede wszystkim było dużo zabawy, tańców i miłych niespodzianek. Na balu  nie zabrakło również kolorowych postaci z bajek. Bajkowy bal odbył sie przy udziale i wsparciu lokalnych przedsiębiorców,  firm oraz instytucji w tym : pizzerii Toskania, Castorama, Cargotec, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, wypożyczalni strojów dla dzieci i dorosłych „Kostiumowo”, Młodzieżowego Domu Kultury  oraz Klubu Sportowego  PGE Spójnia Stargard.

Zbliża się okres zimowy. W związku z powyższym przypominamy numery telefonów pod którymi można zgłaszać informacje dotyczące osób bezdomnych.

800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych, to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych. Można również poinformować bezpośrednio pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie tel.  91 578 45 83.