Głównej zawartości

Planowane terminy wypłat (data przelewu z konta MOPS ) świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Miesiąc

Dzień wypłaty

Styczeń 2021

13 i 26

Luty 2021

12 i 26

Marzec 2021

12 i 26

Kwiecień 2021

13 i 26

Maj 2021

13 i 26

Czerwiec 2021

14 i 25

Lipiec 2021

13 i 26

Sierpień 2021

13 i 26

Wrzesień 2021

13 i 24

Październik 2021

13 i 26

Listopad 2021

15 i 25

Grudzień 2021

13 i 23