Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje, że od 01 sierpnia 2017 r. można będzie składać wnioski o ustalenie prawa do wypłaty świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przypadający od 01.11.2017r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych ( 500 + ) na nowy okres świadczeniowy przypadający od 01.10.2017r.

Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka ul. Warszawska 9A pokój 22 od 28.07.2017r. lub pozyskać poniżej.

Godziny przyjmowania wniosków i obsługi petentów:  Od godz. 8:00 do 15:00 Przerwa od godz. 10:00 do 10:30

Pliki do pobrania