Głównej zawartości

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie w okresie od grudnia 2016r. do lutego 2017r. realizowane są zajęcia w ramach projektu socjalnego „ Razem ku marzeniom „.

Projekt skierowany jest do kobiet i ich dzieci borykających się z problemem współuzależnienia, który ma na celu wsparcie ich poprzez udział w życiu społecznym.  Projekt jest koordynowany i realizowany przez pracowników socjalnych:

  • Agnieszkę Urbańską
  • Kingę Poboży
    Beatę Sołtykiewicz

Jest to projekt  innowacyjny w którym uczestniczy 9 kobiet i 17 dzieci. Dla uczestników projektu zaplanowane są miedzy innymi: wsparcie specjalistyczne, szkolenia edukacyjno-informacyjne, uczestnictwo w grupie wsparcia, opiekę nad dziećmi, aktywne formy spędzania czasu wolnego matek z dziećmi, warsztaty artystyczne, konkursy i zabawy, poczęstunek dla uczestników.