Głównej zawartości

Oferta Pracy na stanowisku:

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

typu AC dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

 

Miejsce pracy:

Polski Czerwony Krzyż

Oddział Rejonowy

w Stargardzie

ul. Limanowskiego 24

73 – 110 Stargard Szczeciński

Termin rozpoczęcia stosunku pracy: 01.02.2017 r.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie w okresie od grudnia 2016r. do lutego 2017r. realizowane są zajęcia w ramach projektu socjalnego „ Razem ku marzeniom „.

Projekt skierowany jest do kobiet i ich dzieci borykających się z problemem współuzależnienia, który ma na celu wsparcie ich poprzez udział w życiu społecznym.  Projekt jest koordynowany i realizowany przez pracowników socjalnych:

Jeśli złożymy wniosek o świadczenie „rodzina 500 plus” do 1 lipca włącznie, to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od kwietnia. Później świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs „Lider Ekonomii Społecznej 2016”. Już po raz czwarty zostaną wyróżnione osoby i podmioty, które w swojej działalności propagują ideę ekonomii społecznej. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

Ekonomia społeczna to sektor gospodarki, w którym wszelka aktywność koncentruje się na społecznej użyteczności a jedną z głównych cech tej idei jest prymat celów społecznych nad zyskiem ekonomicznym. Pojęcie to zyskuje w ostatnim czasie na znaczeniu, jednak nadal niezbędne są działania mające na celu promocję idei ekonomii społecznej. Stąd zamysł, aby uhonorować osoby i organizacje, które działając w obszarze ekonomii społecznej lub wspierające ten obszar, przyczyniają się do aktywizacji społeczności lokalnych, a w konsekwencji do podnoszenia ich jakości życia. Nasze województwo było zawsze wybijającym się na tle innych województw w bieżącym roku powołano m.in. Komitet rozwoju ekonomii społecznej rozpoczęto działania związane z konsolidacją środowiska poprzez tworzenie sieci w obszarze ekonomii społecznej a ścisłej podmiotów reintegracji CIS, KIS, WTZ, ZAZ. Intencją organizatora jest wprowadzanie trwałej zmiany w regionie poprzez promowanie podmiotów/osób wykorzystujących narzędzie ekonomii społecznej do rozwoju gospodarczego województwa.

Od 1 kwietnia 2016r. można składać wnioski w ramach programu "Rodzina 500 plus".

Wnioski można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, w pok. 22 i 1 w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - wejście przy placu zabaw - od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 ( w każdy poniedziałek kwietnia tj. 4,11,18,25 kwietnia w godzinach od 8:00 - 17:30)

Wnioski  można składać również elektronicznie za pośrednictwem platform: emp@tia, PUE ZUS, ePuap lub bankowości elektronicznej.

Wszelkie informacje wraz z przykładowymi wzorami wypełnionych wniosków dostępne są na stronie: http://mops.stargard.pl/500plus