Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim od 29 kwietnia w 2015r. realizuje krótkoterminowy  PILOTAŻOWY PROJEKT „Uwierzyć w siebie”, w ramach którego wsparciem objętych zostało 10 osób bezrobotnych ( 4K i 6M) – klientów tut. Ośrodka.   Głównym celem Projektu jest rozbudzenie i podniesienie aktywności społeczno – zawodowej klientów MOPS oraz zwiększenie ich motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej, a co za tym idzie i finansowej. Jest, to Projekt - innowacyjny, sprawdzający zaangażowanie naszych podopiecznych. 

Na 92 posiedzeniu Sejm RP przyjął przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. „złotówka za złotówkę”. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Ustawę poparli dziś w Sejmie wszyscy posłowie. 

Od 23 do 28 lutego Prokuratura Rejonowa przeprowadzi bezpłatną akcję informacyjną dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw.
 
Dyżury odbędą się w siedzibie Prokuratury Rejonowej przy ul. Czarnieckiego 32. W dniach od 23 do 27 lutego prokuratorzy będą udzielać porad w godzinach od 7.30 do 15.30. natomiast w sobotę 28 lutego od 10.00 do 13.00.
Na dyżury prokuratorów zapraszane są przede wszystkim osoby, pokrzywdzone w przestępstwach. Dowiedzą się o przysługujących im uprawnieniach oraz o sposobie załatwienia danej sprawy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim chcąc wzmocnić działania mające na celu rozpropagowanie idei programów profilaktycznych, w dniu 6 maja 2015r. o godzinie 11:00 w siedzibie Ośrodka zorganizował bezpłatny wykład dla pracowników i podopiecznych MOPS na temat profilaktyki nowotworowej połączonej z instruktażem samobadania piersi na fantomie. Spotkanie prowadzone było przez Stowarzyszenie „Amazonek” z udziałem dr Józefa Janowskiego. Członkinie Stowarzyszenia, to kobiety chore na raka piersi, które popularyzują wiedze na temat choroby, prowadzą poradnictwo dla osób dotkniętych rakiem oraz ich bliskich.

Wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnujący z pracy otrzymają świadczenie pielęgnacyjne – zakłada propozycja przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie świadczenie przysługuje jedynie opiekunom niepełnosprawnych dzieci.
 
Propozycje ministerstwa przedstawiła w poniedziałek wiceminister Elżbieta Seredyn na spotkaniu z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. – Przygotowane przez nas rozwiązania są odpowiedzią na najważniejszy postulat opiekunów osób niepełnosprawnych – powiedziała wiceminister Serdyn. 
 
Proponowane zmiany zakładają, że świadczenie pielęgnacyjne otrzymają wszystkie osoby, które zrezygnują z pracy (lub jej nie podejmą) z powodu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Ich dochód na osobę w rodzinie nie będzie mógł jednak przekroczyć 1 tys. zł.
 
Obecnie świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Opiekunowie dorosłych otrzymują zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy. – Opiekunowie pobierający dzisiaj świadczenia zachowają prawa nabyte. Każdy będzie mógł wybrać, czy woli otrzymywać wsparcie na nowych czy na dotychczas obowiązujących zasadach – tłumaczy wiceminister Seredyn.