Głównej zawartości

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie

 

 zaprasza do

 

 Programu Edukacyjnego dla Osób

 

 Doznających Przemocy Domowej.

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie zaprasza do uczestnictwa w spotkaniach w ramach  Programu Edukacyjnego dla Osób Doznających Przemocy, które odbędą się w tut. Ośrodku Wejście C sala nr 72. Program obejmuje 6 spotkań ze specjalistami, podczas których można zdobyć wiedzę na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie wiedzy prawnej, psychologicznej i socjalnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 ogłasza ponowny nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym.

Program realizowany jest od 01.04. 2021r. do 31.12.2021r.

W ramach Programu pozostały 3 wolne miejsca do objęcia usługą opieki wytchnieniowej.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie zaprasza do udziału w Programie dla Osób Uwikłanych w Przemoc.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie od października br. będzie realizował Program Terapeutyczny dla Osób Uwikłanych w Przemoc Domową.

 Celem głównym programu będzie przerwanie cyklu przemocy w rodzinie.

 W ramach programu zapewniamy wsparcie psychologiczne dla osób doznających przemocy oraz dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 Zgłoszeń do programu można dokonywać do końca września 2021 roku osobiście lub telefonicznie do Koordynatora Zespołu ds. Przemocy i Pomocy Psychologicznej lub pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie, w godzinach 8.00 – 15.00.

Pochówek Dziecka UtraconegoMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje, że uroczyste odprowadzenie Dzieci Utraconych na miejsce wiecznego spoczynku  odbędzie się dnia 15 października 2021 r. w ,,Grobie dzieci Utraconych” na terenie Starego Cmentarza Komunalnego w Stargardzie

Uroczyste odprowadzenie rozpocznie się o godz. 15.00.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie zaprasza wszystkie  osoby zamieszkałe na terenie miasta Stargard, które doznają przemocy w rodzinie lub są zagrożone zjawiskiem przemocy do skorzystania z poradnictwa specjalistów: prawnika, psychologa/terapeuty, pracownika socjalnego i asystenta rodziny.

Specjaliści odpowiedzą na wszystkie zadane pytania, poradzą co zrobić w danej sytuacji. Poinformują o instytucjonalnych formach pomocy na terenie miasta Stargard.

Dyżury specjalistów będą odbywać się od 7 września do 21 grudnia 2021 r. w każdy wtorek w godzinach 13.30 – 15.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie przy ul. Warszawskiej 9A p.72.  Dodatkowo dyżury telefoniczne psychologa/terapeuty będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 19.00 – 21.00 pod numerem tel. 502 306 043.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ POMOCY

WIĘCEJ INFORMACJI MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU 91 578 45 77 w.133