Głównej zawartości

Zarządzeniem Nr 77/2012 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 lutego 2012 roku powołano Zespół Interdyscyplinarny w Stargardzie Szczecińskim w składzie:
1) Sylwia Raszke - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim,
2) Irena Nowakowska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim,
3) Agnieszka Wasik -  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Stargardzie Szczecińskim,
4) Joanna Machocka - Miejski  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Stargardzie Szczecińskim,
5) Ewa Pakulska - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stargardzie Szczecińskim,
6) Wanda Stelmach - Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych, rodzinnych i nieletnich,
7) Ilona Pawińska - Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych, rodzinnych i nieletnich,
8) Przemysław Padewski - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim,
9) Michał Jaskulski - Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim,
10) Ewa Lipiec - Zakład Medycyny Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim,
11) Kamila Bis - Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szczecińskim,
12) Sławomir Kuczyński - Szkoła Podstawowa nr 7 w Stargardzie Szczecińskim,
13) Anna Walukiewicz- Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie Szczecińskim,

Szczegółowe warunki pracy Zespołu określa Uchwała Nr XII/151/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim.