Głównej zawartości

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie w dniu 12.01.2018r. będą realizowali projekt socjalny „ Razem dla siebie wspólnie dla innych”. 

Projekt skierowany jest do uczestników Dziennego Domu Senior +, Środowiskowego Domu Samopomocy Typu AC w Stargardzie oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 „ Promyczek” w Stargardzie. 

Głównymi celami projektu socjalnego jest międzypokoleniowa wymiana poglądów między dziećmi a osobami starszymi, propagowanie przez osoby starsze czytelnictwa wśród dzieci jak również przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych.

Pracownicy socjalni wspólnie z pracownikami powyższych instytucji zaplanowali między innymi jasełka w wykonaniu dzieci z przedszkola, czytanie bajek przez osoby starsze oraz wspólne biesiadowanie przy słodkim poczęstunku. Spotkanie odbędzie się w dniu 12.01.2018r. w siedzibie Dziennego Domu Senior + przy ul. Limanowskiego 24 o godzinie 10.00.