Głównej zawartości

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej (umowa zlecenie) w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 - 1 osoba

Jesteś osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym i potrzebujesz wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej??

A może jesteś opiekunem dziecka niepełnosprawnego lub osoby pełnoletniej ze znacznym stopniem niepełnosprawności i potrzebujesz chwili wytchnienia??

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie od 01.04. 2021r. do 31.12.2021r. realizuje skierowane do Ciebie resortowe programy "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" i "Opieka wytchnieniowa"

Zapraszamy!

  

Programy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej i Opieka Wytchnieniowa -  edycja 2021 finansowany jest ze
środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

 

Ogłoszenie naboru uczestników do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2021”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym.

Program realizowany będzie od 01.04. 2021r. do 31.12.2021r.

Program „opieki wytchnieniowej” skierowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.