Drukuj
Odsłony: 1132

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje o naborze kandydatów na stanowisko ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (umowa zlecenie,) w ramach  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej : „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Poszukujemy osób chcących podjąć pracę jako asystent osoby niepełnosprawnej.

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

 

I. Wymagania niezbędne :

a)      posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

b)     posiadanie co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,

d)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

e)     korzystanie z pełni praw publicznych,

II.  Wymagania dodatkowe:

1) dyspozycyjność,

2) umiejętność zachowania  bezstronności w kontakcie z rodziną,

3) operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

III.  Podstawa zatrudnienia:  umowa zlecenie

3 osoby

IV. Obowiązki asystenta:

Do zadań asystenta należało będzie min. pomoc osobie niepełnosprawnej w:

a)     wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe,

b)     zakupach przy aktywnym udziale osoby niepełnosprawnej w ich realizacji,

c)     załatwianiu spraw urzędowych,

d)     nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnymi instytucjami/organizacjami,

e)     korzystaniu z dóbr kultury (np. kino ,teatr, muzeum, galerie sztuki, wystaw),

f)      wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewni tej usługi).

V. Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane proszone są o składanie:

a) CV,

b) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie,

d) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie,  z dopiskiem: „Dotyczy naboru – kandydat na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej”, w terminie do dnia 15.09.2021 r. lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021 finansowany jest ze
środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego