Głównej zawartości

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje o naborze kandydatów na stanowisko ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (umowa zlecenie,) w ramach  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej : „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Poszukujemy osób chcących podjąć pracę jako asystent osoby niepełnosprawnej.

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie naboru uczestników do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem .

Program realizowany będzie od 01.04. 2021r. do 31.12.2021r.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  przy wykonywaniu  czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy: załatwianiu spraw urzędowych,  wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc,  czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.