Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Stargardzie poszukuje  kandydatów na nieurzędnicze stanowisko pracy:  pracownik socjalny w wymiarze 1,0 etatu

     I.  Wymagania niezbędne:

  1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
  2. nieposzlakowana opinia;
  3. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,  na kierunku praca socjalna lub inne uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko KSIĘGOWEGO

Termin składania ofert: 10 grudnia 2019r. godz. 15:00

Miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - cały etat.

Termin składania ofert: 5 listopada 2018r. godz. 15:00

Miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU USŁUG OPIEKUŃCZYCH - ½ ETATU

Termin składania ofert: 4 czerwca  2019r. godz. 15:00

Miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze RADCA PRAWNY 0,5 etatu

Termin składania ofert: 8 sierpnia 2018r. godz. 15:00

Miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard