Głównej zawartości

Dyrektor

pokój: 46
przyjmowanie interesantów
środa 9:00-12:00 i 15:00-17:00

Zastępca Dyrektora I
mgr Elżbieta Mielowska
pokój: 45

Zastępca Dyrektora II
mgr Sylwia Raszke
pokój: 80

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Rotecka

Kierownik Działu Realizacji Pomocy Społecznej
mgr Alina Zawistowska-Suska
pokój: 36

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
Irena Nowakowska
pokój: 29

Kierownik Działu Usług Opiekuńczych
Leokadia Magdziarek
pokój: 44

Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych
mgr Halina Gordziejczyk
pokój: 52

Kierownik Działu Kadr i Administracji
mgr inż. Andrzej Ościak
pokój: 16-17

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
mgr Elżbieta Lewandowska
pokój: 23