Głównej zawartości

Od dziś przywracamy bezpośrednia obsługę klientów w poszczególnych działach.

  • WEJŚCIE A: Podania i wnioski w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, pielęgnacyjnych, 500+

  • WEJŚCIE B: KASA (w godzinach od 10:30-12:00 i od 12:30-14:30)

  • WEJŚCIE C: Podania i wnioski w zakresie pomocy społecznej , stypendiów szkolnych oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • WEJŚCIE D: Podania i wnioski w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych

Godziny przyjęć pozostają bez mian 8:00-14:00

Przy każdym wejściu umieszczony jest dzwonek, po wciśnięciu którego należy poczekać na wyjście pracownika działu.

Informujmy, że od 18 maja 2020r. wydłużamy godziny pracy biura podawczego zlokalizowanego w wejściu C do Ośrodka do godziny 14.

W związku z epidemią koronawirusa specjaliści zalecają pozostanie w domach. Dotyczy to przede wszystkim seniorów, którzy są w grupie wysokiego ryzyka zarażeniem. Czas wolny można wykorzystać na wiele sposobów. Jednym z nich jest odwiedzenie strony www.abcsenior.com.

Portal przygotowany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej powstał specjalnie z myślą o osobach starszych. Znajdują się tam ważne informacje – m.in. numery telefonów alarmowych, adresy szpitali zakaźnych i aktualności związane z epidemią. Można również porozmawiać z innymi osobami na forum. Strona przyda się także tym, którzy mają kontakt z seniorami bez dostępu do internetu. W zakładce „materiały do wydruku” znajdą treści do przekazania w formie czytelnych ulotek.

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. 

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. 

Ze względu na stan epidemii koronawirusa zwłaszcza osoby starsze i chore nie powinny wychodzić z domów. Pracownicy MOPS-u oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej pomagają swoim podopiecznym i samotnym seniorom w codziennych zakupach. Stargardzianie mogą ich wesprzeć w łatwy sposób – np. przepuszczając w kolejce do kasy.

Wiele sklepów i punktów usługowych wprowadziło specjalne zasady bezpieczeństwa. Jednocześnie obsługiwana jest mniejsza liczba klientów. Z tego powodu zdarzają się także kolejki. W tym trudnym czasie warto ułatwić szybką pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom.

Wystarczy przepuścić w kolejce pracownika MOPS-u lub strażnika miejskiego. Funkcjonariuszy łatwo poznać po mundurach, a każda osoba z ośrodka pomocy społecznej posiada w widocznym miejscu imienny identyfikator z kodem kreskowym.

Wsparcie otrzymują przede wszystkim starsi i samotni mieszkańcy Stargardu, a także ci, którzy mają problemy z poruszaniem się. Ze względów bezpieczeństwa powinni zostać teraz w domach, rezygnując z jakiejkolwiek aktywności na zewnątrz. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej robią takim osobom zakupy spożywcze, wykupują lekarstwa w aptekach, ale także dokonują niezbędnych opłat. Podobnego wsparcia udzielają także strażnicy miejscy.