Polish English German

http://mops.stargard.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajd_zyczeniagk-is-88.jpglink
http://mops.stargard.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.slajd1gk-is-88.jpglink
http://mops.stargard.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.slajddodatekenergk-is-88.jpglink
«
»

Życzenia Wielkanocne

Nowe świadczenie od stycznia 2014r. - Dodatek energetyczny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim informuje, że od  stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie - dodatek energetyczny

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:
1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Czytaj więcej...

Świadczenie pielęgnacyjne - projektowane rozwiązania od 2014r.

Na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu 31 października 2013r. opublikowano projekt  ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projektowane rozwiązania mają na celu podwyższenie możliwej do otrzymania kwoty świadczenia pielęgnacyjnego oraz zróżnicowanie jej wysokości przez uwzględnienie indywidualnych potrzeb związanych z opieką. Projekt zakłada również likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego i dzięki rezygnacji z kryterium wieku powstania niepełnosprawności umożliwienie ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne beneficjentom pobierającym dotychczas specjalny zasiłek opiekuńczy.

Czytaj więcej...

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

W Monitorze Polskim z dnia 17 grudnia 2013r. poz. 1024 opublikowano Uchwałę Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

Czytaj więcej...

Założenia projektu ustawy o pomocy społecznej

W dniu 6 września 2013r. na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Rządowego Centrum Legislacji opublikowano założenia do zmiany ustawy o pomocy społecznej.

Propozycja zmian w systemie pomocy społecznej opracowana została przy przyjęciu następujących czterech założeń:

Czytaj więcej...