Głównej zawartości

Od 23 do 28 lutego Prokuratura Rejonowa przeprowadzi bezpłatną akcję informacyjną dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw.
 
Dyżury odbędą się w siedzibie Prokuratury Rejonowej przy ul. Czarnieckiego 32. W dniach od 23 do 27 lutego prokuratorzy będą udzielać porad w godzinach od 7.30 do 15.30. natomiast w sobotę 28 lutego od 10.00 do 13.00.
Na dyżury prokuratorów zapraszane są przede wszystkim osoby, pokrzywdzone w przestępstwach. Dowiedzą się o przysługujących im uprawnieniach oraz o sposobie załatwienia danej sprawy.

„Żyć to znaczy pomagać innym.
Trzeba się troszczyć o cudze szczęście, by samemu być szczęśliwym.”
Raol Follerau

W dniu 22 grudnia 2014r. w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych, przy Polskim Czerwonym Krzyżu  w Stargardzie Szczecińskim, zostanie zorganizowane spotkanie wigilijne. 
                           
Organizatorami projektu są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i PCK.
Uczestnicy spotkania zostali wytypowani spośród osób objętych pomocą finansową MOPS
            
Celem projektu jest przygotowanie wigilii dla osób objętych świadczeniami z pomocy społecznej, samotnie i ubogo spędzających czas świąt, a szczególnie, tak rodzinnie obchodzonej w naszej tradycji Wigilii. Spotkanie ma utwierdzić uczestników o przynależności do społeczności. Chcemy pokazać, że są instytucje powołane do tego, aby w takich momentach wspierać, pomagać  i sprawiać  radość.

Wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnujący z pracy otrzymają świadczenie pielęgnacyjne – zakłada propozycja przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie świadczenie przysługuje jedynie opiekunom niepełnosprawnych dzieci.
 
Propozycje ministerstwa przedstawiła w poniedziałek wiceminister Elżbieta Seredyn na spotkaniu z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. – Przygotowane przez nas rozwiązania są odpowiedzią na najważniejszy postulat opiekunów osób niepełnosprawnych – powiedziała wiceminister Serdyn. 
 
Proponowane zmiany zakładają, że świadczenie pielęgnacyjne otrzymają wszystkie osoby, które zrezygnują z pracy (lub jej nie podejmą) z powodu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Ich dochód na osobę w rodzinie nie będzie mógł jednak przekroczyć 1 tys. zł.
 
Obecnie świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Opiekunowie dorosłych otrzymują zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy. – Opiekunowie pobierający dzisiaj świadczenia zachowają prawa nabyte. Każdy będzie mógł wybrać, czy woli otrzymywać wsparcie na nowych czy na dotychczas obowiązujących zasadach – tłumaczy wiceminister Seredyn.
 

Serdecznie zapraszamy osoby starsze, niepełnosprawne na spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w dniu 18 września 2014r. o godz. 11:00 w Domu Dziennego Pobytu w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Limanowskiego 24. Temat spotkania "Bezpieczny Senior"
Więcej informacji można uzyskać w pok. 30 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczec. lub pod nr telefony 91 578-45-77 wew. 131.