Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku opiekunki. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby, której przyznano usługi opiekuńcze.

  1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie minimum średnie, mile widziane posiadanie dyplomu w zawodzie opiekunka środowiskowa lub ukończony kurs potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki;

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

  1. Wymagania dodatkowe:

- sumienność, rzetelność, uczciwość;

- komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań;

- preferowane doświadczenie zawodowe.

  1. Zakres wykonywanych obowiązków:

- czynności higieniczno- pielęgnacyjne;

- czynności gospodarcze;

- czynności opiekuńcze;

- umożliwienie kontaktów z otoczeniem;

- przygotowanie posiłków;

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

  1. Wymagane dokumenty:

            - list motywacyjny;

            - CV;

            - kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe;

            - kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy, jeśli kandydat posiada staż pracy.

  1. Warunki zatrudnienia:

           - forma zatrudnienia – pełny etat , umowa o pracę

  1. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

 Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie pod adresem ul. Warszawska 9a lub przesłać pocztą na adres: 73 – 110 Stargard, ul. Warszawska 9a w terminie do 26 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 20 kwiecień 2023 05:38 Andrzej Ościak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 kwiecień 2023 05:39 Andrzej Ościak