Głównej zawartości

Przed zakażeniem koronawirusem powinniśmy szczególnie chronić osoby starsze. To dla nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią.

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.

 Samotnym osobom starszym i niepełnosprawnym, które nie posiadają rodziny, znajomych lub sąsiadów mogącym im pomóc, a same ze względów zdrowotnych i trudności np. z poruszaniem się nie są w stanie dokonać zakupów, pomagają pracownicy socjalni tut. Ośrodka oraz Strażnicy Miejscy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Przepisy art. 3 pkt. 5 lit.j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają  na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego . Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.  z 2012 r. poz. 788 j.t. z późn. zm.), zgodnie z którym,  w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Seniorzy to grupa społeczna najbardziej narażona na ryzyko zakażenia koronawirusem. Dlatego też apelujemy o szczególną ostrożność, stosowanie zasady „dezynfekcja – dystans – maseczka” i solidarność z seniorami poprzez chociażby niesienie pomocy i wsparcia osobom starszym i samotnym.

 

Każdy może włączyć się w takie działanie poprzez zwykłe zrobienie zakupów, wykupienie leków w aptece czy odebranie przesyłki na poczcie.  Warto pomagać osobom ze swojego najbliższego otoczenia. W czasie trwającej epidemii można to zrobić z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.

Od dziś (20.08.2020) można pobierać i składać wnioski na stypendia szkolne. Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020r.  w pok. nr 68 (wejście C) w godzinach od 8:00 do 15:00.