Głównej zawartości

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 wydawane będą od 25 lipca 2019r. i przyjmowane będą od 01.08.2019r. Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 (przerwa 10:00- 10:30)

Od 01.07.2019r. wnioski można składać droga elektroniczną  – za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
  • bankowość elektroniczna. 

W lipcu 2019r. można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną.

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego (okres zasiłkowy trwający od 2019/11/01 do 2020/10/31) oraz do funduszu alimentacyjnego (okres świadczeniowy trwający od 2019/10/01 do 2020/09/30) będą wydawane od 25 lipca 2019r. i przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r. (pok. 22 w godz. od 8.00 do 15.00, przerwa od 10:10:30) 

Wnioski można składać od 1 lipca 2019 r elektronicznie  za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz portalu EPUAP.

Zmienia się wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i od 1 października 2019 roku będzie to kwota 800,00 zł netto na osobę w rodzinie.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie w okresie od 9 kwietnia 2019 r. do czerwca 2019 r. realizowane są zajęcia w ramach projektu socjalnego „W rodzinie siła”. 

Projekt skierowany jest do kobiet i ich dzieci borykających się z problemem współuzależnienia, który ma na celu wsparcie ich poprzez wzmocnienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. 

Projekt jest koordynowany i realizowany przez pracowników socjalnych:

          Edytę Stawińską - Dżuman

          Anetę Szumską

 W projekcie  uczestniczy 9 kobiet i 21 dzieci. Dla uczestników projektu zaplanowane są miedzy innymi: wsparcie specjalistyczne, szkolenia edukacyjno-informacyjne, opieka nad dziećmi, aktywne formy spędzania czasu wolnego matek z dziećmi, warsztaty artystyczne, zabawy, poczęstunek dla uczestników oraz wycieczka będąca podsumowaniem projektu.

Dnia 10.06.2019r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu socjalnegov„W rodzinie siła”. Celem projektu było wsparcie kobiet współuzależnionych objętych działaniami asystenta rodziny poprzez wzmocnienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. 

Projekt ukończyło 6 kobiet i 15 dzieci.

 

 W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie w okresie od kwietnia  do czerwca 2019r. realizowane będą zajęcia w ramach projektu socjalnego „ W rodzinie siła”.

 Projekt skierowany jest do kobiet i ich dzieci borykających się z problemem współuzależnienia, który ma na celu wsparcie ich poprzez wzmocnienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Projekt jest koordynowany i realizowany przez pracowników socjalnych: 

  • Edytę Stawińską-Dżuman 
  • Anetę Szumską 

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące działania: wsparcie specjalistyczne, szkolenia korekcyjno-edukacyjne, opiekę nad dziećmi, aktywne formy spędzania czasu wolnego matek z dziećmi, warsztaty plastyczne, zabawy, poczęstunek dla uczestników oraz wycieczka.

 Rekrutacja do projektu trwa do dnia 5.04.2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u ww. realizatorów w pok. 31 MOPS w Stargardzie.