Głównej zawartości

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie w okresie od 9 kwietnia 2019 r. do czerwca 2019 r. realizowane są zajęcia w ramach projektu socjalnego „W rodzinie siła”. 

Projekt skierowany jest do kobiet i ich dzieci borykających się z problemem współuzależnienia, który ma na celu wsparcie ich poprzez wzmocnienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. 

Projekt jest koordynowany i realizowany przez pracowników socjalnych:

          Edytę Stawińską - Dżuman

          Anetę Szumską

 W projekcie  uczestniczy 9 kobiet i 21 dzieci. Dla uczestników projektu zaplanowane są miedzy innymi: wsparcie specjalistyczne, szkolenia edukacyjno-informacyjne, opieka nad dziećmi, aktywne formy spędzania czasu wolnego matek z dziećmi, warsztaty artystyczne, zabawy, poczęstunek dla uczestników oraz wycieczka będąca podsumowaniem projektu.

 W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie w okresie od kwietnia  do czerwca 2019r. realizowane będą zajęcia w ramach projektu socjalnego „ W rodzinie siła”.

 Projekt skierowany jest do kobiet i ich dzieci borykających się z problemem współuzależnienia, który ma na celu wsparcie ich poprzez wzmocnienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Projekt jest koordynowany i realizowany przez pracowników socjalnych: 

  • Edytę Stawińską-Dżuman 
  • Anetę Szumską 

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące działania: wsparcie specjalistyczne, szkolenia korekcyjno-edukacyjne, opiekę nad dziećmi, aktywne formy spędzania czasu wolnego matek z dziećmi, warsztaty plastyczne, zabawy, poczęstunek dla uczestników oraz wycieczka.

 Rekrutacja do projektu trwa do dnia 5.04.2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u ww. realizatorów w pok. 31 MOPS w Stargardzie.

 

 

 

 

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

 

Dla kogo wsparcie?

 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje, że wszystkie wnioski o ustalenie prawa do

  • świadczeń rodzinnych,
  • wychowawczych,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia „Dobry start”

wydawane będą od 23.07.2018r. w pokoju 22 . 

Wszystkie wnioski składane w formie papierowej o wypłatę powyższych świadczeń przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.  

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej. Wszystkie te wnioski można już składać od 1 lipca 2018r.

Szczególnie zapraszamy do składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczenia w ramach programu „Dobry start” za pośrednictwem banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych świadczących usługę składania wniosków drogą elektroniczną . 

Przekazujemy państwu informację o działającym w ramach Narodowego Programu Zdrowia od grudnia 2017 roku "Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego"

Na linii psychologowie Fundacji Itaka udzielają wsparcia w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy.