Głównej zawartości

Od stycznia 2013r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 1600 zł (obecnie wynosi 1500 zł). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 17 września 2012r. pod po.z 1026.

Od 1 listopada 2012 roku na mocy  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych wzrosną również kwoty kryteriów dochodowych oraz wysokości zasiłków rodzinnych w świadczeniach rodzinnych:

W dniu 17 lipca 2012r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 823 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Serdecznie witamy na nowej  stronie internetowej Miejskiego Ośœrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.