Głównej zawartości

Przekazujemy państwu informację o działającym w ramach Narodowego Programu Zdrowia od grudnia 2017 roku "Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego"

Na linii psychologowie Fundacji Itaka udzielają wsparcia w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy. 

 

Od początku nowego okresu świadczeniowego, który rozpoczął się 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Przypominamy, co samotni rodzice powinni zrobić, by otrzymać świadczenie z programu „Rodzina 500 plus”.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie w dniu 12.01.2018r. będą realizowali projekt socjalny „ Razem dla siebie wspólnie dla innych”. 

Projekt skierowany jest do uczestników Dziennego Domu Senior +, Środowiskowego Domu Samopomocy Typu AC w Stargardzie oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 „ Promyczek” w Stargardzie. 

Informujemy, że Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych obsługuje petentów i przyjmuje wnioski  od godz. 8:00 do 15:00. Przerwa od godz. 10:00 do 10:30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje, że od 01 sierpnia 2017 r. można będzie składać wnioski o ustalenie prawa do wypłaty świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przypadający od 01.11.2017r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych ( 500 + ) na nowy okres świadczeniowy przypadający od 01.10.2017r.

Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka ul. Warszawska 9A pokój 22 od 28.07.2017r. lub pozyskać poniżej.

Godziny przyjmowania wniosków i obsługi petentów:  Od godz. 8:00 do 15:00 Przerwa od godz. 10:00 do 10:30

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.