Głównej zawartości

Wniosek o świadczenie wychowawcze (500 plus) będzie można złożyć:

  • od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;
  • od 1 kwietnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.