Głównej zawartości


Okres jesienno – zimowy jest szczególnie trudny dla osób pozbawionych schronienia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie podejmuje zintensyfikowane działania w celu zabezpieczenia osób i rodzin, które mogłyby zostać narażone na negatywne skutki niekorzystnych warunków atmosferycznych.
W oparciu o ustalony harmonogram monitoringów możliwych miejsc pobytu osób bezdomnych, w okresie od listopada 2020 r. do marca 2021 r. pracownicy socjalni MOPS wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej    i Komendy Powiatowej Policji będą prowadzić działania prewencyjne na terenie miasta w stosunku do osób bezdomnych, które nie przebywają w ośrodkach, w celu zapewnienia im schronienia, ciepłego posiłku, odzieży oraz koniecznej pomocy medycznej przy współudziale Centrum Socjalnego Caritas i Stowarzyszenia Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi.

Jesteś osobą bezdomną? Potrzebujesz wsparcia?
Widzisz osobę bezdomną potrzebującą pomocy?

Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie

Osoby bezdomne mogą liczyć  na:

  • pomoc w zorganizowaniu schronienia i żywności
  • pomoc w zorganizowaniu odzieży adekwatnej do panujących warunków atmosferycznych,
  • pomoc finansową, np. na zakup niezbędnych leków,
  • poradnictwo specjalistyczne, m. in. prawne, psychologiczne,
  • pomoc w zmianie Twojej sytuacji i wyjściu z bezdomności.

800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych, to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych. Można również poinformować bezpośrednio pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie tel. 91 578 45 71 lub 91 578 45 77.

Infolinia służy osobom bezdomnym, które uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, a także wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska)

Osoby potrzebujące pomocy mogą zgłaszać się bezpośrednio do następujących placówek

  • Centrum Socjalnego „Caritas”,  ul. Krasińskiego 10, tel. 91 577 65 96
  • Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych, Samotnych Matek  z dziećmi,   ul. Okulickiego 3, tel. 91 576 29 96