Głównej zawartości

Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stargardzie) na adres:

Urząd Miejski w Stargardzie ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie”