Głównej zawartości

Od dziś przywracamy bezpośrednia obsługę klientów w poszczególnych działach.

  • WEJŚCIE A: Podania i wnioski w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, pielęgnacyjnych, 500+

  • WEJŚCIE B: KASA (w godzinach od 10:30-12:00 i od 12:30-14:30)

  • WEJŚCIE C: Podania i wnioski w zakresie pomocy społecznej , stypendiów szkolnych oraz Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • WEJŚCIE D: Podania i wnioski w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych

Godziny przyjęć pozostają bez mian 8:00-14:00

Przy każdym wejściu umieszczony jest dzwonek, po wciśnięciu którego należy poczekać na wyjście pracownika działu.