Głównej zawartości

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło Aplikację kwarantanna domowa na platformie https://www.gov.pl/web/koronawirus/

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. 

Jedną z opcji, z której mogą skorzystać użytkownicy aplikacji, jest możliwość kontaktu osób odbywających kwarantannę z ośrodkami pomocy społecznej. Korzystając z tej funkcji można np. zwrócić z prośbą o posiłek, podstawowe artykuły spożywcze, pomoc psychologiczną, a także kontakt ze strony pracownika ośrodka pomocy społecznej. 

Informacje zbierane przy pomocy aplikacji od osób odbywających kwarantannę będą przesyłane do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich pięć razy dziennie. Następować to będzie o godz. 6.00, 9.00, 12.00, 15.00 i 18.00. Wydziały będą z kolei przesyłać poszczególne prośby do ośrodków pomocy społecznej.