Drukuj

Zbliża się okres zimowy. W związku z powyższym przypominamy numery telefonów pod którymi można zgłaszać informacje dotyczące osób bezdomnych.

800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych, to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych. Można również poinformować bezpośrednio pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie tel.  91 578 45 83.

Infolinia służy osobom bezdomnym, które uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach, a także wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska).

Gminny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia
ul. Krasińskiego 19
73-110 Stargard
tel. 915780843

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych
ul. Krasińskiego 10
73-110 Stargard
tel. 915776596

Noclegownia dla osób bezdomnych
ul. Krasińskiego 10A
73 -110 Stargard

Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych
Okulickiego 3
tel. 91 5762996

Odsłony: 12781