Głównej zawartości

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 wydawane będą od 25 lipca 2019r. i przyjmowane będą od 01.08.2019r. Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 (przerwa 10:00- 10:30)

Od 01.07.2019r. wnioski można składać droga elektroniczną  – za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
  • bankowość elektroniczna. 

W lipcu 2019r. można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną.

Składając wniosek drogą elektroniczną jako organ właściwy należy wybrać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Warszawskiej 9a.

Okres zasiłkowy 2019/2021 będzie trwał od 01.10.2019 r. do 31.05.2021 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie bez względu na dochody rodziny.