Głównej zawartości

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego (okres zasiłkowy trwający od 2019/11/01 do 2020/10/31) oraz do funduszu alimentacyjnego (okres świadczeniowy trwający od 2019/10/01 do 2020/09/30) będą wydawane od 25 lipca 2019r. i przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r. (pok. 22 w godz. od 8.00 do 15.00, przerwa od 10:10:30) 

Wnioski można składać od 1 lipca 2019 r elektronicznie  za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz portalu EPUAP.

Zmienia się wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i od 1 października 2019 roku będzie to kwota 800,00 zł netto na osobę w rodzinie.