Głównej zawartości

Dnia 10.06.2019r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu socjalnegov„W rodzinie siła”. Celem projektu było wsparcie kobiet współuzależnionych objętych działaniami asystenta rodziny poprzez wzmocnienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. 

Projekt ukończyło 6 kobiet i 15 dzieci.

 

W ramach projektu zaproponowano:

 •  wsparcie specjalistyczne,

•  spotkania edukacyjno-profilaktyczne,

•  opiekę nad dziećmi,

•  aktywne formy spędzania czasu wolnego matek z dziećmi,

• warsztaty plastyczne, zabawy,

• poczęstunek dla uczestniczek i dzieci

• wycieczkę do Nadleśnictwa w Kliniskach i zagrody pokazowej konika polskiego w Łęcku,  która była podsumowaniem działań projektowych.

 

Zajęcia projektowe realizowane były od IV-VI 2019r.

Realizatorzy projektu Edyta Stawińska - Dżuman  i Aneta Szumska składają serdeczne podziękowania uczestniczkom projektu za aktywny udział w proponowanych formach wsparcia oraz wszystkim przedstawicielom, pracownikom instytucji i osobom zaangażowanym w jego realizację.