Głównej zawartości

 W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie w okresie od kwietnia  do czerwca 2019r. realizowane będą zajęcia w ramach projektu socjalnego „ W rodzinie siła”.

 Projekt skierowany jest do kobiet i ich dzieci borykających się z problemem współuzależnienia, który ma na celu wsparcie ich poprzez wzmocnienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Projekt jest koordynowany i realizowany przez pracowników socjalnych: 

  • Edytę Stawińską-Dżuman 
  • Anetę Szumską 

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące działania: wsparcie specjalistyczne, szkolenia korekcyjno-edukacyjne, opiekę nad dziećmi, aktywne formy spędzania czasu wolnego matek z dziećmi, warsztaty plastyczne, zabawy, poczęstunek dla uczestników oraz wycieczka.

 Rekrutacja do projektu trwa do dnia 5.04.2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u ww. realizatorów w pok. 31 MOPS w Stargardzie.