Głównej zawartości

Dnia 28.02.2017r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu socjalnego „ Razem ku marzeniom”. Celem projektu było wsparcie kobiet współuzależnionych poprzez udział w życiu społecznym. W projekcie brało udział dziewięć kobiet i siedemnaścioro dzieci.

W ramach projektu zaproponowano:

·        Uczestnictwo w grupie wsparcia

·        Spotkania edukacyjno – profilaktyczne

·        Opiekę nad dziećmi

·        Aktywne formy spędzania czasu wolnego

·        Warsztaty artystyczne

·        Poczęstunek

·         Konkursy i zabawy

 

Zajęcia projektowe realizowane były od XII 2016r. do II 2017r.

 Koordynatorzy projektu Kinga Poboży, Agnieszka Urbańska, Beata Sołtykiewicz składają serdeczne podziękowania uczestnikom projektu za aktywny udział w proponowanych farmach wsparcia oraz wszystkim przedstawicielom,  pracownikom instytucji i osobom zaangażowanym w jego realizację.