Głównej zawartości

Informujemy, że Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych obsługuje petentów i przyjmuje wnioski  od godz. 8:00 do 15:00. Przerwa od godz. 10:00 do 10:30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje, że od 01 sierpnia 2017 r. można będzie składać wnioski o ustalenie prawa do wypłaty świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przypadający od 01.11.2017r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych ( 500 + ) na nowy okres świadczeniowy przypadający od 01.10.2017r.

Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka ul. Warszawska 9A pokój 22 od 28.07.2017r. lub pozyskać poniżej.

Godziny przyjmowania wniosków i obsługi petentów:  Od godz. 8:00 do 15:00 Przerwa od godz. 10:00 do 10:30

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

Dnia 28.02.2017r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu socjalnego „ Razem ku marzeniom”. Celem projektu było wsparcie kobiet współuzależnionych poprzez udział w życiu społecznym. W projekcie brało udział dziewięć kobiet i siedemnaścioro dzieci.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie w okresie od grudnia 2016r. do lutego 2017r. realizowane są zajęcia w ramach projektu socjalnego „ Razem ku marzeniom „.

Projekt skierowany jest do kobiet i ich dzieci borykających się z problemem współuzależnienia, który ma na celu wsparcie ich poprzez udział w życiu społecznym.  Projekt jest koordynowany i realizowany przez pracowników socjalnych: