Głównej zawartości


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR ds. obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  (1 etat)

Termin składania ofert: 1 marca  2021r. godz. 15:00

Miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard

 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE

zatrudni PSYCHOLOGA

Od 15.01. (piątek) rozpoczyna się rejestracja na szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób, które skończyły 80 lat. Można się zapisać na 3 sposoby – dzwoniąc na bezpłatną ogólnopolską infolinię, kontaktując się bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub internetowo przez portal www.pacjent.gov.pl. W Stargardzie jest 9 takich miejsc. Wystarczy znać PESEL konkretnej osoby i podać kontaktowy numer telefonu, żeby zarejestrować seniora w jego imieniu.

Jak informuje portal gov.pl, szczepienia najstarszych osób rozpoczną się w poniedziałek (25.01.). Od 15.01. (piątek) rejestrowani są seniorzy powyżej 80 roku życia, a od 22.01. (piątek) mieszkańcy, którzy skończyli 70 lat.

Na szczepienie można się zapisać na 3 sposoby. Warto pamiętać, że znając nr PESEL naszych bliskich seniorów, bez problemu zarejestrujemy ich w wybranym punkcie. To ułatwienie zwłaszcza dla najstarszych stargardzian, a także osób zmagających się z różnymi dolegliwościami, które utrudniają samodzielną rejestrację.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie nadal realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora". Program trwa już od 20 października 2020 r.,  jego realizacja została przedłożona na okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 z możliwością dalszego przedłużenia jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie znaczącej  poprawie.

Celem programu „Wspieraj Seniora” jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie, np. poprzez wsparcie rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Wniosek o świadczenie wychowawcze (500 plus) będzie można złożyć:

  • od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;
  • od 1 kwietnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

W związku z zapowiadanym ochłodzeniem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie podejmuje zintensyfikowane działania w celu zabezpieczenia osób bezdomnych, które mogłyby zostać narażone na negatywne skutki niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Od dnia 8 stycznia zmienia się harmonogram monitoringów możliwych miejsc pobytu osób bezdomnych. Najbliższe monitoringi odbędą się w dniach 8.01.2021 r., 1201.2021 r., 14.01.2021 r. Pracownicy socjalni MOPS wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej będą prowadzić działania prewencyjne na terenie miasta w stosunku do osób bezdomnych, które nie przebywają w ośrodkach, w celu zapewnienia im schronienia, ciepłego posiłku, odzieży oraz koniecznej pomocy medycznej przy współudziale Centrum Socjalnego Caritas i Stowarzyszenia Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi.