Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie  realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora". Program trwa już od 20 października 2020 r., a jego realizacja przewidziana jest do dnia 31.12.2020 r.

Celem programu „Wspieraj Seniora” jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie, np. poprzez wsparcie rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Okres jesienno – zimowy jest szczególnie trudny dla osób pozbawionych schronienia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie podejmuje zintensyfikowane działania w celu zabezpieczenia osób i rodzin, które mogłyby zostać narażone na negatywne skutki niekorzystnych warunków atmosferycznych.
W oparciu o ustalony harmonogram monitoringów możliwych miejsc pobytu osób bezdomnych, w okresie od listopada 2020 r. do marca 2021 r. pracownicy socjalni MOPS wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej    i Komendy Powiatowej Policji będą prowadzić działania prewencyjne na terenie miasta w stosunku do osób bezdomnych, które nie przebywają w ośrodkach, w celu zapewnienia im schronienia, ciepłego posiłku, odzieży oraz koniecznej pomocy medycznej przy współudziale Centrum Socjalnego Caritas i Stowarzyszenia Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi.

Jesteś osobą bezdomną? Potrzebujesz wsparcia?
Widzisz osobę bezdomną potrzebującą pomocy?

Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie

Z okazji Dziani Pracownika Socjalnego Pani Dyrektor Małgorzata Olejnik złożyła wszystkim pracownikom życzenia:

"Pragnę złożyć Państwu wyrazy uznania i podziękowania. Praca, którą każdego dnia wykonujecie na rzecz osób potrzebujących jest niezwykle ważna i potrzebna, choć nie zawsze wystarczająco doceniana.

Szczególnie dziękuję wszystkim Państwu za ogromne zaangażowanie w realizację zadań, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Dzięki Waszej codziennej pracy, mieszkańcy Stargardu mogą mieć poczucie bezpieczeństwa, mogą liczyć na Wasze wsparcie, za co wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję także za Wasz optymizm, mimo wszystko, i za codzienny uśmiech.

Przyjmijcie Państwo serdeczne życzenia, przede wszystkim zdrowia, aby każdy dzień przynosił Wam satysfakcję z wykonywanej pracy, pomimo jej trudów, poczucia spełnienia, rozwoju zawodowego i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym"

 

 

 

 

Przed zakażeniem koronawirusem powinniśmy szczególnie chronić osoby starsze. To dla nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią.

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.

 Samotnym osobom starszym i niepełnosprawnym, które nie posiadają rodziny, znajomych lub sąsiadów mogącym im pomóc, a same ze względów zdrowotnych i trudności np. z poruszaniem się nie są w stanie dokonać zakupów, pomagają pracownicy socjalni tut. Ośrodka oraz Strażnicy Miejscy.

Seniorzy to grupa społeczna najbardziej narażona na ryzyko zakażenia koronawirusem. Dlatego też apelujemy o szczególną ostrożność, stosowanie zasady „dezynfekcja – dystans – maseczka” i solidarność z seniorami poprzez chociażby niesienie pomocy i wsparcia osobom starszym i samotnym.

 

Każdy może włączyć się w takie działanie poprzez zwykłe zrobienie zakupów, wykupienie leków w aptece czy odebranie przesyłki na poczcie.  Warto pomagać osobom ze swojego najbliższego otoczenia. W czasie trwającej epidemii można to zrobić z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.