Głównej zawartości

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie informuje, że wszystkie wnioski o ustalenie prawa do

  • świadczeń rodzinnych,
  • wychowawczych,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • świadczenia „Dobry start”

wydawane będą od 23.07.2018r. w pokoju 22 . 

Wszystkie wnioski składane w formie papierowej o wypłatę powyższych świadczeń przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.  

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej. Wszystkie te wnioski można już składać od 1 lipca 2018r.

Szczególnie zapraszamy do składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczenia w ramach programu „Dobry start” za pośrednictwem banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych świadczących usługę składania wniosków drogą elektroniczną . 

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

 

Dla kogo wsparcie?

 

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Przekazujemy państwu informację o działającym w ramach Narodowego Programu Zdrowia od grudnia 2017 roku "Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego"

Na linii psychologowie Fundacji Itaka udzielają wsparcia w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy. 

 

Od początku nowego okresu świadczeniowego, który rozpoczął się 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Przypominamy, co samotni rodzice powinni zrobić, by otrzymać świadczenie z programu „Rodzina 500 plus”.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie w dniu 12.01.2018r. będą realizowali projekt socjalny „ Razem dla siebie wspólnie dla innych”. 

Projekt skierowany jest do uczestników Dziennego Domu Senior +, Środowiskowego Domu Samopomocy Typu AC w Stargardzie oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 „ Promyczek” w Stargardzie.